หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บังคับบัญชา
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
เมื่อวันที่ 11 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเยี่ยม ข้าราชการของหน่วยฯ ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล พร้อมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลหน่วยฯ ณ โรงพยาบาลเมืองเลย อ.เมือง จ.เลย

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดประชุมชี้แจงพื้นที่เป้าหมาย และแผนงานปี 62 ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ ต.น้ำทูน และ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย โดยมี พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.28 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม มทบ.28 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ประสานกับ รพ.สต.ท่าสวรรค์ ให้มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตั้งหน่วย ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ.

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.60 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ(พวงมาลาดอกไม้สด)สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี 2560 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จ.เลย ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อ.เมือง จ.เลย โดยมี นาย คุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฯ
จัดทำโดย ตอน สสท.นสน.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พ.จ.อ.เติมพงษ์ สวนสุวรรณ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บ.ท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย ๔๒๒๑๐
โทร. / โทรสาร ๐ ๔๒๐๗ ๒๖๕๐ โทรทหาร. ๕๙๔๐ ๑๔๙ Email: mdu0023@gmail.com
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดเลย กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนภ.๑ นทพ. สนภ.๒ นทพ. สนภ.๓ นทพ. สนภ.๔ นทพ. นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก สนภ.๕ นทพ. ปภ.จว.ลย. สถานที่ท่องเที่ยว
ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
ต้องการความช่วยเหลือ โทร. ๐ ๔๒๐๗ ๒๖๕๐
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บริการแจกจ่ายพันธ์ปลาให้กับราษฎร
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บริการผสมเทียมโค
 • เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 1530 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร ต.ท่าสวรรค์สวดมนต์ (อิติปิโส 108 จบ)
  เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 1530 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร ต.ท่าสวรรค์สวดมนต์ (อิติปิโส 108 จบ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องยุทธการ นพค.23 สนภ.2 นทพ.
 • เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ พ.อ.เทพชาตรี ฝั่งสระ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ
  เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยให้การต้อนรับ พ.อ.เทพชาตรี ฝั่งสระ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจดูความเหมาะสมของจุดที่ตั้งโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่ ต.น้ำทูน และ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
 • เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยร่วมกิจกรรมดำนาทำแปลงสาธิต 1 ไร่ พอเพียง
  เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยร่วมกิจกรรมดำนาทำแปลงสาธิต 1 ไร่ พอเพียง ตามศาสตร์พระราชาเศรษกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง นพค.23 สนถ.2 นทพ.
 • เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
  เมื่อวันที่ 6 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริเวรสี่แยกบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยฯจัดพิธีอุปสมบทหมู่
  เมื่อวันที่ 7 ก.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วยฯจัดพิธีอุปสมบทหมู่ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 15 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดโรงทานให้กับราษฎรที่เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ได้ทำพิธีปลงผมและบายศรีสู่ขวัญนาค ณ วัดภูคำเป้ ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย และทำการเคลื่อนขบวนแห่ฯ เพื่อทำการอุปสมบท ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.เลย มีผู้ร่วมพิธีฯ จำนวน 250 คน
 • เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยฯ และราษฏรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ พิธีถวายเทียนพรรษา
  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 0909 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยฯ และราษฏรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณีอันดีงาม ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย