หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บังคับบัญชา
พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ
ผบ.นทพ.
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์
ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
เมื่อวันที่ 24 พ.ค.60 เวลา 1530 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับราษฎร ต.ท่าสวรรค์สวดมนต์ (อิติปิโส 108 จบ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ห้องยุทธการ นพค.23 สนภ.2 นทพ.

 

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

 

เมื่่อวันที่ 24 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และรักการออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้า บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยเข้าบรรยายผลการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วย โดยมี พล.ท.ดุษฏี อินทรพล ผทค.พิเศษ บก.ทท. / หน.สปข.ศบท. และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยในพื้นที่ สนภ.2 นทพ. ณ ห้องประชุม บก.สนภ.2 นทพ.
จัดทำโดย ตอน สสท.นสน.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ พ.จ.อ.เติมพงษ์ สวนสุวรรณ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บ.ท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย ๔๒๒๑๐
โทร. / โทรสาร ๐ ๔๒๐๗ ๒๖๕๐ โทรทหาร. ๕๙๔๐ ๑๔๙ Email: mdu0023@gmail.com
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดเลย กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนภ.๑ นทพ. สนภ.๒ นทพ. สนภ.๓ นทพ. สนภ.๔ นทพ. นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ. วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ. นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก สนภ.๕ นทพ. ปภ.จว.ลย. สถานที่ท่องเที่ยว
ศบภ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
ต้องการความช่วยเหลือ โทร. ๐ ๔๒๐๗ ๒๖๕๐
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บริการแจกจ่ายพันธ์ปลาให้กับราษฎร
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. บริการผสมเทียมโค

MORE>>

 • เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตนำพันธุ์ปลาปล่อยลงแหล่งน้ำ
  เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต นำพันธุ์ปลาปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 50,000 ตัว ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ณ แหล่งน้ำสาธารณะ บ.ศรีโพนแท่น ม.13 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าอบรมการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด
  เมื่อวันที่ 18 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าอบรมการสัมมนาสำหรับผู้บริหารระดับจังหวัด/อำเภอ ยุทศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุทธยา
 • เมื่อวันทึ่ 18 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว
  เมื่อวันทึ่ 18 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 4 นาย เข้าประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมือง, อ.วังสะพุง, อ.เชียงคาน และ อ.นาด้วงจ.เลยที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร เส้นทางคมนาคม และพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหาย
 • เมื่อวันทึ่ 20 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค23 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพล
  เมื่อวันทึ่ 20 พ.ค.60 เวลา บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.นพค23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมกำลังพลชุดช่างสนาม จำนวน 10 นาย พร้อมยานพาหนะ,เครื่องจักกลและอุปกรณ์ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ. ต.ปากตม อ.เชียงคาน กำจัดกิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลกีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพาน บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5
  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ของวันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 1900 ช่วงข่าวภาคค่ำ เรื่องช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
 • เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD
  เมื่อวันที่ 21 พ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ของวันที่ 20 พ.ค.60 เวลา 2000 ช่วงข่าวค่ำสำนักข่าวไทย เรื่องช่วยเหลือราษฎรที่ ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย