หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23