หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพล กระทำพิธีอำลาชีวิตราชการ ก่อนเกษียณ อายุราชการ
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพล กระทำพิธีอำลาชีวิตราชการ ก่อนเกษียณ อายุราชการ จำนวน ๓ นาย พร้อมกันนี้ได้มอบของโล่เกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับกำลังพลทั้ง ๓ นาย ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานพิธี ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ประทวน
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานพิธี ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ประทวนที่ได้รับการแต่งตั้ง ยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องยุทธการ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธ์ ผบ.มทบ.๒๘
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธ์ ผบ.มทบ.๒๘ (ท่านเก่า) กับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๘ (ท่านใหม่) ณ บก.มทบ.๒๘ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
 •  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วม พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.สนภ.๒ นทพ.
   เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วม พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.สนภ.๒ นทพ. ระหว่าง พล.ท.สมชาย ปั้นทอง กับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ณ บริเวณหน้า บก.สนภ.๒ นทพ. ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)

          เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐  บก.ทท. (นทพ.)  โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล     แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร  ณ  วัดป่ารัตนาราม ม.๑ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย

 • เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้างหน่วย กระทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
   เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้างหน่วย กระทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไว้หน้า บก.นพค.๒๓ หลังใหม่ ณ บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมโครงการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิต
  เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมโครงการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิต ลำน้ำสวย เพื่อให้คนในชุมชน มีความรัก หวงแหนและให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง พันธุ์ปลา พันธุ์พืช แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมจิตร ทิ้งโคตร ปลัดอาวุโส อ.เอราวัณ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดป่าเทพมงคล ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย กระทำพิธี "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต อธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙"
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย กระทำพิธี "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต อธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙" ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
  เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ ก.ย.๕๙ พร้อมกันนี้ยังให้แนวทางการปฏิบัติและคำแนะนำ แก่นักเรียนในการเข้าร่วมชุมนุมเยาวชนฯ ณ ห้องรับรอง บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดสุพรหมนิมิต ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลหน่วยเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วน ราชการ, ผู้นำท้องถิ่นตามโครงการออกหน่วย บริการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการ "หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่
  เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนล่วงหน้า ของกรมราชองครักษ์ ซื่งพื้นที่ในการประชุม และตรวจพื้นที่มี ดังนี้ ๑.โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล ต.เชียงกลม อ.ปากชม ๒.โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปิด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม ๓.โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมพู ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพล กระทำพิธีอำลาชีวิตราชการ ก่อนเกษียณ อายุราชการ
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพล กระทำพิธีอำลาชีวิตราชการ ก่อนเกษียณ อายุราชการ จำนวน ๓ นาย พร้อมกันนี้ได้มอบของโล่เกียรติคุณ และของที่ระลึกให้กับกำลังพลทั้ง ๓ นาย ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานพิธี ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ประทวน
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธานพิธี ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ประทวนที่ได้รับการแต่งตั้ง ยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องยุทธการ นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธ์ ผบ.มทบ.๒๘
   เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. มอบของที่ระลึกให้กับ พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธ์ ผบ.มทบ.๒๘ (ท่านเก่า) กับ พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน ผบ.มทบ.๒๘ (ท่านใหม่) ณ บก.มทบ.๒๘ ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย
 •  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วม พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.สนภ.๒ นทพ.
   เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วม พิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา ผอ.สนภ.๒ นทพ. ระหว่าง พล.ท.สมชาย ปั้นทอง กับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ณ บริเวณหน้า บก.สนภ.๒ นทพ. ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี
 • เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
 • เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้างหน่วย กระทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
   เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการและลูกจ้างหน่วย กระทำพิธีอัญเชิญรูปเหมือน จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไว้หน้า บก.นพค.๒๓ หลังใหม่ ณ บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมโครงการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิต
  เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมโครงการพัฒนาสายน้ำแห่งชีวิต ลำน้ำสวย เพื่อให้คนในชุมชน มีความรัก หวงแหนและให้ความสำคัญ กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คูคลอง พันธุ์ปลา พันธุ์พืช แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมีนายสมจิตร ทิ้งโคตร ปลัดอาวุโส อ.เอราวัณ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดป่าเทพมงคล ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย กระทำพิธี "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต อธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙"
  เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย กระทำพิธี "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิต อธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙" ณ บริเวณหน้า บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
 • เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา
  เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย เข้าร่วมชุมนุมเยาวชนสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ -๒๓ ก.ย.๕๙ พร้อมกันนี้ยังให้แนวทางการปฏิบัติและคำแนะนำ แก่นักเรียนในการเข้าร่วมชุมนุมเยาวชนฯ ณ ห้องรับรอง บก.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ)
   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลร่วมสวดมนต์ (อิติปิโส ๑๐๘ จบ) เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้ทั้งสองพระองค์ ทรงหายพระประชวร ณ วัดสุพรหมนิมิต ม.๓ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย
   เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.จัดกำลังพลหน่วยเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วน ราชการ, ผู้นำท้องถิ่นตามโครงการออกหน่วย บริการจังหวัดเคลือนที่ และโครงการ "หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่
  เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลหน่วย ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๓ ต.ค.๕๙ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และส่วนล่วงหน้า ของกรมราชองครักษ์ ซื่งพื้นที่ในการประชุม และตรวจพื้นที่มี ดังนี้ ๑.โรงเรียน ตชด.ฮิลมาร์พาเบิล ต.เชียงกลม อ.ปากชม ๒.โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปิด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม ๓.โรงเรียน ตชด.บ้านวังชมพู ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.เอราวัณ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย