หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๑ ธ.ค.๕๙ ในพื้นที่ ต.นาซ่าว ณ ร.ร.บ้านใหม่ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. พร้อมข้าราชการ และลูกจ้างของหน่วย จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ ต.ท่าสวรรค์ โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. จัดกำลังพลของหน่วย จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
 • เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
   เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ. เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๑ ธ.ค.๕๙ ในพื้นที่ ต.นาซ่าว ณ ร.ร.บ้านใหม่ ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย