หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บังคับบัญชา
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.