หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ร่วมการประชุม “เว้าจาพาข้าวแลง”ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 พร้อม หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิทุกแห่งในจังหวัดเลย ได้พบปะพูดคุย และเสนอข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน และอื่นๆ ให้รับทราบโดยไม่เป็นทางการ เดือนละ 1 ครั้ง ณ โรงแรม ฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ต อ.เมือง จ.เลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ล.ย. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลยและราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นทพ. บ.คกมาด ม.3 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย กลุ่มอาชีพตามแผนงาน/โครงการงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งป.61 เข้าดำเนินการปลูกหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง1 ณ แปลงปลูกหญ้าของกลุ่มจำนวน 3 ไร่ เพื่อใช้เป็นอาหารโคของกลุ่มเลี้ยงโคที่หน่วยส่งเสริมต่อไป
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เยี่ยม ร.ต.กิตติพศ เจริญวงศากิจ กำลังพลของหน่วยที่พักฟื้นรักษาตัวจากการประสบอุบัตอติเหตุพร้อมมอบเงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ.กลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วยฯ จำนวน 7 นาย เข้าร่วมการฝึกแผนดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้น โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นผู้อำนวยการในการฝึกซ้อม ณ ศาลากลาง จ.เลย อ.เมือง จ.เลย
วันที่ 9 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.นทพ. นำกำลังพล เข้าประชุมจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.พ.ศ.2563 ร่วมกับ นายก อบต.ลาดค่าง,ผู้นำท้องถิ่น อ.ภูเรือ และ นายก อบต.นาดี,ผู้นำท้องถิ่น อ.ด่านซ้าย .เลย จากนั้นได้จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมและเข้าสำรวจความต้องการของราษฎรต่อไป
เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลหน่วย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนากำลังพลของ บก.ทท. ณ บริเวณหน้า บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 เวลา 1512 บก.ทท.( นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับราษฏรในพื้นที่จัดกิจกรรม สวดมนต์อิติปิโส 108 จบ (ครั้งที่ 109) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดคงคาวนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.๖๑ บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำฐานผลิตพันธุ์ปลาของหน่วยจัดเตรียมพันธุ์ปลากินพืชในบ่ออนุบาล เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ร่วมโครงการเกษตรผสมผสานของหน่วยประจำปีงบประมาณ 61 พื้นที่ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย. จำนวน 14 ราย และเตรียมพร้อมสำหรับปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตามโครงการต่อไป
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ชี้แจงกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบเต็นท์บุคคลให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม และงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ ตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.23. สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมและฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดเวรเตรียมพร้อมประจำสัปดาห์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณพื้นที่ภายในหน่วยฯเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" โดย มีครูฝึกสอนซึ่งเป็นกำลังพลภายในหน่วยทำการสอนการว่ายน้ำให้ถูกวิธีตามหลักสากลให้แก่บุตรหลานของกำลังพลหน่วย ผลการฝึกว่ายน้ำให้กับบุตรหลาน และราษฎรในพื้นที่ เด็กสามารถว่ายน้ำพอได้ จำนวน 30 คน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ณ สระว่ายน้ำ The Dreaming Park อ.นาด้วง จ.เลย
เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 1400 - 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยชุดครูฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับบุตร - หลาน ของกำลังพล โดยแบ่งแยกตามความสามารถรายละเอียด ดังนี้.- 1.พื้นที่สระว่ายน้ำ The Dreaming Park อ.นาด้วง จ.เลย 1.1 เยาวชนและบุตร-หลาน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนประกอบด้วย 1.1.1 ว่ายไม่เป็น 3 คน 1.1.2 ว่ายพอเป็น 27 คน 1.2 ครูและผช.ครูฝึกสอน 11 คน 1.3 เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 1 คน 2. การฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำโดยทำการแยกกลุ่มการเรียนการสอนตามกลุ่มความสามารถของบุตร-หลาน ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนการสอนที่ได้จัดทำไว้ รายละเอียดตามภาพ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 61 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรักการออกกำลังกาย ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 เวลา 1400 - 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยชุดครูฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับบุตร - หลาน ของกำลังพล โดยแบ่งแยกตามความสามารถรายละเอียด ดังนี้.- 1.พื้นที่สระว่ายน้ำ The Dreaming Park อ.นาด้วง จ.เลย 1.1 เยาวชนและบุตร-หลาน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนประกอบด้วย 1.1.1 ว่ายไม่เป็น 6 คน 1.1.2 ว่ายพอเป็น 24 คน 1.2 ครูและผช.ครูฝึกสอน 11 คน 1.3 เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 1 คน 2. การฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำโดยทำการแยกกลุ่มการเรียนการสอนตามกลุ่มความสามารถของบุตร-หลาน ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนการสอนที่ได้จัดทำไว้ รายละเอียดตามภาพ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 เวลา 1400 - 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยชุดครูฝึกสอนทักษะการว่ายน้ำให้กับบุตร - หลาน ของกำลังพล โดยแบ่งแยกตามความสามารถรายละเอียด ดังนี้.- 1.พื้นที่สระว่ายน้ำ The Dreaming Park อ.นาด้วง จ.เลย 1.1 เยาวชนและบุตร-หลาน เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนประกอบด้วย 1.1.1 ว่ายไม่เป็น 7 คน 1.1.2 ว่ายพอเป็น 23 คน 1.2 ครูและผช.ครูฝึกสอน 11 คน 1.3 เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 1 คน 2. การฝึกอบรมทักษะว่ายน้ำโดยทำการแยกกลุ่มการเรียนการสอนตามกลุ่มความสามารถของบุตร-หลาน ผลการดำเนินการเป็นไปตามแผนการสอนที่ได้จัดทำไว้ รายละเอียดตามภาพ จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบครับ
เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดประชุมฝ่ายอำนวยการของหน่วย เพื่อเตรียมการรับตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย และการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ตรวจเครื่องแต่งกายประจำสัปดาห์ เพื่อให้กำลังพลได้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ณ หน้า บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน
กิจกรรม นพค.๒๓ สนภ. ๒ นทพ.
ผู้บังคับบัญชา
พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลเอก ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.๒ นทพ.
พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๑ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๒ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๓ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๔ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๕ สนภ.๒ นทพ.
นพค.๒๖ สนภ.๒ นทพ.
วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.
จังหวัดเลย
ปภ.จว.ลย.
สถานที่ท่องเที่ยว
รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน แจ้งาเบะแสการทุจริต
เมื่อวันที่ 17 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการฝึก รวป. ที่ตั้งหน่วย แบบซักซ้อมการวางแผนบนโต๊ะ (TTX) และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ. เมื่อวันที่ 18 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาทแนะแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ ณ บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 1. ผสมเทียมโค จำนวน 2 ราย ได้แก่.- 1.1 นายอนุพล โพนไธสงค์ บ.จอมทอง ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 1.2 นายสุรินทร์ แก้วแสนทิพย์ บ.โนนสวาท ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 2.รักษาโคมีอาการรกค้างจำนวน 1 ราย ของ นายไพรสณ วงศ์ษา บ.เมตตา ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เข้าเยี่ยมอาการป่วย ร.ต.วิจารย์ เกิดรื่น นายทหารนอกราชการ ซึ่งเป็นสามี จ.ส.อ.หญิง ฐิติพร เกิดรื่น ข้าราชการ นพค.23 และเคยปฏิบัติหน้าที่รับราชการที่ นพค.23ฯพร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับฟังโอวาท และรับมอบเงินเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่าย ระหว่างการอบรมฯ จาก ผบ.นพค.23ฯ ก่อนเดินทางเข้าฝึกอบรมโครงการชุมนุมเยาวชน ประจำปี 61 ในการนี้ ผบ.นพค.23ฯมอบหมายให้ รอง ผบ.นพค.23ฯ ทำการแทน ณ ห้องประชุม นพค.23 สนภ.2 นทพ. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ นาย สมภาร ไชยคีนี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ อายุ 58 ปี ราษฎร ม.1 บ.ท่าสวรรค์ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย และได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต ณ วัดศรีมงคล บ.ทรัพย์มงคล ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. ในการเดินทางเข้าตรวจผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน การก่อสร้างเส้นทางคมนาคม, งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้, งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจ นาย วิเชียร ปิทบแสน เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด อายุ 60 ปี ราษฎร ม.3 บ.เทพมงคล ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย และได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติผู้เสียชีวิต ณ วัดป่ารัตนาราม ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วย เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่ง นพค.23ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาจำนวน 50,000 ตัว และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และปลูกต้นพะยูง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ โดยมี นาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธี ณ ฝายเก็บน้ำ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
เมื่อวันที่ 20 พ.ค.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 1. ผสมเทียมโค จำนวน 3 ราย ได้แก่.- 1.1 นายวิทวัส สอนจันทร์ บ.เชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 1.2 นายวิเชียร โชติทอง บ.หัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 1.3 นายยงยุทธ ปานสูงเนิน บ.หัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 2. ติดตามลูกโคเกิด ฟาร์มนายกัน ทองยา บ.หัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย เพศเมีย สายเลือดอเมริกันบราห์มันแด เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ชี้แจงมอบนโยบายของ ผบ.นทพ. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลแต่ละสายงาน และเน้นย้ำการแต่งกายในช่วงเวลาปฏิบัติราชการ ณ จุดรวมพล นพค.23 สนภ.2 นทพ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.23. สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมและฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ. เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน 4 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 1. ผสมเทียมโค นายหวาน แปงต่อม บ.ทรัพย์มงคล ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 2.ผสมเทียมโค นายวิเชียร โชติทอง บ.หัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 3. ผสมเทียมโค นายอาทิตย์ โพนไธสงค์ บ.หัวฝาย ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน 4. ผสมเทียมโค นายอำพร แก้วแสนทิพย์ บ.โนนสวาท ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย พันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน