หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยเข้าประสานในการจัดหาตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุนซึ่งมีดังนี้ -ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอรี่จากกลุ่มปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ บ้านนาหมูม่น ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย - ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจากกลุ่มน้ำผึ้งแม่บ้าน ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย - ผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วงมะพร้าวจากกลุ่มเลี้ยง ด้วงมะพร้าว ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยหน่วยจะดำเนินการจัดมาวางจำหน่าย ณ ร้านประชารัฐ สุขใจ บริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. อ.เชียงคาน จ.เลย ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าให้บริการผสมเทียมแก่ราษฎรในพื้นที่ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่, ต.นาดินดำ อ.เมือง และ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย โดยใช้น้ำเชื้อโคสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนจำนวน 2 โดส และน้ำเชื้อโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันแดงจำนวน 1 โดส รวมราษฎรที่ได้รับการบริการผสมเทียมจำนวน 3 ราย
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดเวรเตรียมพร้อมประจำสัปดาห์ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการกำจัดวัชพืชโดยรอบพื้นที่อาคาร ภายใน ป่าสาธารณโคกชาติซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยฯดูแลรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ณ ป่าสาธารณโคกชาติ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 บก.ทท (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุดผสมเทียม หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าให้บริการผสมเทียมและรักษาโคแก่ราษฎรในพื้นที่ ต.หนองผือ อ.ท่าลี่, ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ และ ต.นาดินดำ อ.เมือง จ.เลย โดยใช้น้ำเชื้อโคสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียนจำนวน 3 โดส และน้ำเชื้อโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันแดงจำนวน 1 โดส รวมราษฎรที่ได้รับการบริการผสมเทียมจำนวน 4 ราย
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.23 สนภ.2 นทพ. ประชุมคณะนายทหารของหน่วยฯเพื่อมอบแนวทางและนโยบายในการขับเคลื่อนสู่ปฏิบัติงานของหน่วยฯเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบ.นพค.23ฯ ณ ห้องประชุม บก.นพค.23 สนภ.2 นทพ.
เมื่อวันที่ 5 ต.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.23 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีลงนามรับ-ส่งหน้าที่ด้านเอกสารและพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาผู้บังคับหน่วย ระหว่าง พ.อ.ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ ผบ.นพค.23ฯ (ท่านเก่า) กับ พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผบ.นพค.23ฯ (ท่านใหม่) ณ นพค.23 สนภ.2 นทพ.